Steve Jobs

Tento obraz je kópia už vytvoreného originálu. Technika je fotoprint + maľba na plátne. Obraz je k dispozícií v týchto rozmeroch a cene:

330€ (180 x  140 cm)

210€ (150 x  115 cm)

120€ (100 x  75 cm)

Menu